REHABILITACJA POURAZOWA

Rehabilitacja pourazowa spowodowana urazem, operacją, wypadkiem komunikacyjnym, itp., charakteryzuje się długoterminową terapią, która uwzględnia wszystkie aspekty naprawcze naszego zdrowia, takie jak:

  • Określenie celów i założeń rehabilitacji
  • Reedukację ruchu
  • Terapię manualną
  • Ocenę progresu na kolejnych etapach rehabilitacji
  • Zindywidualizowanie ćwiczenia
  • Elementy fizykoterapii
  • Wprowadzenie zdrowych nawyków do codziennej diety

Celem terapii jest powrót pacjenta do optymalnego stanu zdrowia z przed urazu, bazując na najnowszej wiedzy medycznej oraz zasad i standardów postępowania w konkretnych jednostkach pourazowych.