OCENA FUNKCJONALNA W SMART THERAPY

Ocena funkcjonalna przeprowadzana w gabinecie Smart Therapy jest podstawą do planowania treningów zarówno rehabilitacyjnych, jak i sportowych – w zakresie przygotowania motorycznego, łączy w sobie:

  • Badanie manualne – główny cel to lokalizacja uszkodzonej struktury, określenie lokalnego oraz globalnego patomechanizmu/przyczyny zaburzeń, schematu bólowego oraz stadium choroby;
  • Ocenę FMS (Functional Movement Screen) – mającą na celu screeningową ocenę motoryki podstawowej, pozwalającą zweryfikować między innymi poprawność i efektywność wzorca ruchowego, stanowiącego klucz do zdrowego aparatu ruchu;
  • Badanie rozkładu obciążenia kończyn dolnych w warunkach statycznych;
  • Badanie stabilności posturalnej oraz stabilności stawów kończyn dolnych i górnych;

Zapisz się na wizytę

Po co robić ocenę funkcjonalną ciała?

Ich zadaniem jest ocenić fundamentalne wzorce ruchowe, które leżą u podstawy każdej czynności ruchowej. Testy te pozwalają dostrzec zaburzenia znajdujące się w układzie ruchu, ograniczenia wynikające z jego asymetrii i nieprawidłowego wzorca ruchowego. Wszystkie te czynniki, w mniejszym lub większym stopniu, wpływają niekorzystnie na jakość i ekonomię ruchu, przyczyniają się do zwiększonego ryzyka występowania urazów oraz do nieprawidłowego przewodzenia nerwowo-mięśniowego.