Ocena funkcjonalna z raportem i programem terapii lub treningu

Ocena funkcjonalna przeprowadzana w gabinecie Smart Therapy jest podstawą do planowania treningów zarówno rehabilitacyjnych, jak i sportowych – w zakresie przygotowania motorycznego, łączy w sobie:


- badanie manualne, główny cel to lokalizacja uszkodzonej struktury, określenie lokalnego oraz globalnego patomechanizmu/przyczyny zaburzeń, schematu bólowego oraz stadium choroby;
- ocenę FMS (Functional Movement Screen), mającą na celu screeningową ocenę motoryki podstawowej, pozwalającą zweryfikować między innymi poprawność i efektywność wzorca ruchowego, stanowiącego klucz do zdrowego aparatu ruchu;
- badanie rozkładu obciążenia kończyn dolnych w warunkach statycznych;
- badanie stabilności posturalnej oraz stabilności stawów kończyn dolnych i górnych;

 

ocena