Diagnostyka i leczenie wad postawy

Wychodzimy na potrzeby przede wszystkim dzieci, ponieważ ich układ ruchu ulega dynamicznemu rozwojowi, jest bardzo wrażliwy na odbierane bodźce. Właściwości te wykorzystać można w procesie korekty występujących dysfunkcji lub wadach budowy.

 

postawa

 

Czy problem dotyczy też mojego dziecka?

Dzieci w okresie najintensywniejszego rozwoju zgłaszają często dolegliwości bólowe układu ruchu, przede wszystkim bóle kręgosłupa lub kończyn dolnych. Bóle stawów i mięśni generowane są przede wszystkim przez nieprawidłową ich pracę. Niejednokrotnie sami rodzice zauważają że dziecko, pomimo iż nie zgłasza dolegliwości, swoim zachowaniem, sposobem poruszania lub postawą ciała wzbudza niepokój. Może to prowadzić do niekorzystnych wzorców ruchowych, które w konsekwencji ukształtują wadliwie układ mięśniowo-szkieletowy.

 

Jak przebiega badanie?

Badanie rozpoczyna się wykonaniem odcisków stóp z użyciem specjalistycznego urządzenia - podografu. Wykonywane są również pomiary antropometryczne oraz fotografie służące do oceny postawy ciała.

 

Na czym polega konsultacja?

Konsultacja to wizyta w profesjonalnym gabinecie fizjoterapeuty, przedstawienie wyników badań oraz zaleceń profilaktycznych bądź w ramach potrzeby – leczniczych. Celem uświadomienia istoty sprawy, udział biorą w niej rodzice oraz dzieci. Dziecko posiadać musi strój sportowy, ponieważ przeprowadzany jest instruktarz ćwiczeń korekcyjno – kompensacyjnych lub profilaktycznych. Rodzice otrzymują formularze wyników badań oraz plan ćwiczeń.